Normalt är det styrelsemöte första måndagen varje månad.

Kommande möten:

  • 2018-07-02
  • 2018-08-06
  • 2018-09-03
  • 2018-10-01
  • 2018-11-05
  • 2018-12-03